യു ഡി എഫ് ഘടകകക്ഷിയിലെ പ്രമുഖ നേതാവിനെകസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഷാർജ പോലീസ്